V. Kratochvíla 274, 272 01, Kladno
+420 602 166 087 obchod(at)probal-kladno.cz

Chráněná dílna

PROBAL KLADNO a.s. zaměstnává v průměrném ročním přepočteném počtu více jak 60% zaměstnanců se zdravotním postižením, čímž získává statut takzvané chráněné dílny.

Ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, §81, vyplývá pro zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru, povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců. Povinný podíl činí 4%.

Povinnost zaměstnávat stanovený podíl osob se zdravotním postižením lze plnit nástedujícími způsoby:

  • Přímým zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru.
  • Odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením.
  • Zadáváním zakázek zamestnavatelům, kteří zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením.
  • Odvodem do státního rozpočtu.
  • Kombinací výše uvedených způsobů plnění.

Obchodní spolupráce s naší společností tedy může Vaší firmě, kromě špičkových služeb, přinést i konkrétní řešení zákonem stanovených povinností.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.