V. Kratochvíla 274, 272 01, Kladno
+420 602 166 087 obchod(at)probal-kladno.cz

Zatavování

Zatavování je jedno z nejpoužívanějších druhů balení. Setkáváme se s ním denně. Jedná se o zatavování do folií smrštitelných teplem. V rámci relativní jednoduchosti a rychlosti nachází své široké uplatnění a je často využíváno i ve firemním marketingu.

Zatavením do folie můžete spojit různé druhy zboží a vytvořit tak balíček, který zákazníka inspiruje ke koupi svou komplexností. Často se toto balíčkování využívá při prodeji sezonního zboží. Velmi časté je využití zatavení při doplňkového prodeje časopisů a tiskovin – vznikne tak balíček CD spolu s textem.
Naše společnost disponuje moderní tavicí linkou, respektuje při takto prováděné manipulaci veškeré podmínky pro zacházení s digitálními nosiči dat i přísné hygienické podmínky u zboží, které je vyžaduje (potraviny, hygienické potřeby).

Pro potravinářské výrobny tak můžeme nabídnout balení i pečiva či dalších výrobků. Tavicí fólie zaručuje ochranu před vlhkem i prachem, nutnou hygienickou stálost a navíc dává vyniknout prodávanému zboží. Zákazník tedy snadno najde požadované zboží a má možnost volby mezi jednotlivými výrobky. Folie je velmi snadné doplnit potiskem nebo etiketou.